Office Building
Office Building
Trail Improvement
Trail Improvement
Conservation Pond
सरक्षण पोखरी
Water Source Protection
पानी मुहान सरक्षण
People participation in landslide control
पहिरो नियन्त्रणमा जनसहभागिता
Water harvesting

स्वेच्छिक अवकाश सम्वन्धी परिपत्र                download

भौतिक स‌ंरचना एवं सवारी साधन सम्वन्धी परिपत्र                  download

कम्पनी खारेजी सम्वन्धी जानकारी गरार्इ दिने सम्वन्धमा         

श्री ६१ जिल्ला भू स‌रक्षण कार्यालयहरु               download

अा‍ व २०७४।७५ को लागि यस विभागको माैजुदा सूचीमा सुचिकृत हुने सम्वन्धी सूचना यसै वेभसाइटकाे नेपाली भाषाकाे सूचनामा राखिएकाे छ ।