Office Building
Office Building
Trail Improvement
Trail Improvement
Conservation Pond
सरक्षण पोखरी
Water Source Protection
पानी मुहान सरक्षण
People participation in landslide control
पहिरो नियन्त्रणमा जनसहभागिता
Water harvesting

अा‍ व २०७४।७५ को लागि यस विभागको माैजुदा सूचीमा सुचिकृत हुने सम्वन्धी सूचना यसै वेभसाइटकाे नेपाली भाषाकाे सूचनामा राखिएकाे छ ।